Hærvejen

Gildeledelse:

Gildemester Lone Skjøde
Gildekansler Anne Mengel Jensen
Gildeskatmester Henning Rose

Adresser og telefon: Se medlemslisten.

Medlemsliste 2016: Medlemsliste 13-01-16.pdf

Halvårsprogram 1. halvår 2017: Hærvejen program 2017-1.pdf