Grindsted

Sct. Georgs Gildet i Grindsted. grindsted_small.jpg

Historie

Sct. Georgs Gildet i Grindsted blev stiftet den 2. december 1967. 

Modergildet var Varde Gildet, og de 13 gildebrødre  blev overført derfra.

Den første gildemester var Donald Duus. 

Antallet af medlemmer har skiftet. På et tidspunkt var der 23. Januar 2016 er vi 10 gildebrødre.

Gildet holdt møderne flere forskellige steder i Grindsted indtil 1. august 1995, hvor det faste sted blev DDS` hytte Pinerpok. DDS i Grindsted måtte imidlertid lukke ned, og vore møder holdes nu i De frivillige Organisationers lokaler i FriSam, Banegårdsvej 45 B, 7200 Grindsted.

Gildeledelsen 

Gildemester er Hanna Hylgaard, Norgesvej 17, 7200 Grindsted

grindsted_small_mkt.jpgE-mail: hanna@hylgaard.dk mobil: 24835594

 Gildekansler er Else Kristensen, Rønnebærvej 13, 7200 Grindsted

E-mail: elsekristensen@privat.dk, mobil: 30331397

 Skatmester er Lis Christensen. Grønningen 3 st. tv. 7200 Grindsted

E-mail: lisbejder@gmail.com, mobil: 40218425

Gildearbejdet 

Vores gilde holder fast i traditionerne, og derfor har vi årligt 5 gildehaller. Sct. Georgsgildehallen og Fellowshipgildehallen holdes fælles med Hærvejen, som vi de senere år har haft et tæt samarbejde med.

 Desuden holder vi hvert år i august en friluftsgildehal, ligeledes fælles med Hærvejen.

 Vi holder 2 årlige gildemøder, hvor der altid er et emne på programmet.

Ind imellem mødes vi til et gruppemøde, hvor der planlægges, eller vi følges til et arrangement eller lignende. Dette styrker fællesskabet i gruppen.

Gruppen deltager i Distriktets arrangementer.

Aktiviteter natur_grindsted.jpg

Fonden

Gildet har en Hjælpefond, hvis formål er

- økonomisk at støtte de forskellige korps i Billund Kommune

- at støtte aktiviteter til fordel for spejderarbejdet og Grindsted Gildet

Fonden har midler i værdipapirer, der giver et lille afkast, men hovedindtægten fås fra et årligt Tombola, gildebrødrene afholder på Torvet i Grindsted ved Juleoptoget.

 De forskellige korps i kommunen kan i årets løb skriftligt søge midler til aktiviteter eller anskaffelser. Disse korps besøger vi til vores friluftsgildehal, og derved styrker vi kontakten.

Gildeledelsen er fondsbestyrelse.

Vestjysk Naturlaug

Vi deltager aktivt i Vestjysk Naturlaug, både i ledelsen og med at arrangere ture.

grindsted_outdoor_campfire.jpg

Program ses på www.naturlaug.dk/vestjysk

Twinning

I fællesskab med Hærvejens Gilde har vi et Twinning Gilde: Störtebeker Gildet fra Verden i Tyskland.

Formålet er at styrke relationer mellem landet og gildebrødrene derfra.

Gilderne mødes årligt en week-end på skift i Tyskland og i Danmark.

Hærvejen påbegyndte Twinning i 1991, Grindsted kom med i 1996.

I 2017 drager vi til Tyskland den 18. - 20. september.

 

Gildernes Højskole

Nogle gildebrødre  herfra deltager altid i Gildernes Højskole. 

Emnerne bliver drøftet til gruppemøder eller sammen med gildebrødre fra Hærvejens Gilde.

grinsted_page_outdoor.jpg

Rejser

Fællesskabet med Hærvejens Gilde har udmøntet sig i, at vi også rejser sammen.

Vi har besøgt Rom og Prag.