Esbjerg

Sct Georgs Gildet i Esbjerg har en lang og glorværdig historie.

Sct. Georgs Gildet i Esbjerg blev startet i maj 1942. I starten var der 10 – 15 gildebrødre, men efter 10 års var antallet oppe på 70. Efter yderligere tilgang de næste år besluttede man at dele gildet i 3 gilder i 1961.

For nuværende tidspunkt er vi igen ét stort Esbjerg Gilde 

I 2012 ansøgte vi om og blev godkendt som en Folkeoplysende forening 

Sct. Georgs Gildet/Gilderne i Esbjerg har gennem årene været med i mange aktiviteter, og er nu aktive indenfor.:

 • Assenbæk Mølle spejdercenter
 • Ældreudflugt
 • Bogmarked
 • Aktiviteter for spejderkorpsene
 • Indsamling til Dansk flygtningehjælp
 • Aktiviteter til fordel for lokale sociale arrangementer
 • Spejder museet i Esbjerg – en del af Spejdermusseerne i Danmark

Huset på Bakkevej

Huset ligger i en klynge sammen med 4 andre ”spejderhuse”. Området på Bakkevej bruges flittigt af de forskellige spejdergrupper. Huset blev overtaget fra DDS i 1981 og blev indrettet til ”gildeformål”. Huset benævnes i daglig tale Gildehuset.

esbjerg_hus_lille.jpg

Huset er indrettet med et forrum og gildesal på 1. salen og garderobe, toiletter, køkken og spisestue i kælderetagen.

Huset bruges til vore gildeaktiviteter, bl. a. gildehaller, gildemøder, gruppemøder, planlægningsmøder, indsamlingsmødested, ”mimre”møder. Spejderne og andre relaterede bruger også huset.

I 2015 er der installeret elevator mv for at lette adgangen for gangbesværede.

Elevatorprojektet er etableret med velvillig støtte fra følgende fonde:

 • Lokale og anlægsfonden
 • SE Vækstpulje
 • Vanførefonden
 • Claus Sørensen Fond Esbjerg
 • Alice og Tage Sørensens Fond Esbjerg

Elevator Esbjerg.jpg elevator_esbjerg.jpg

Årsprogram:

Gildet har et stort årsprogram. Årsprogram 2017-2018.pdf

Gildemøder:

Program gildemøder 2017-2018.pdf

Kommende arrangementer og siden sidst:

Se seneste nummer af Vestjyden

Facebook:

Se vores facebookside Sct. Georgs Gildet i Esbjerg

Gildeledelse

Gildemester: Anna Marie Frydendall, Krogen 22, 6715 Esbjerg N, tlf. 2022 6722, am.frydendall@gmail.com

Gildekansler: Aase Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg, tlf. 2622 1043, aase@aasefrost.dk 

Gildeskatmester: Kirsten Quist Leuenhagen, Storegade 141, 6700 Esbjerg V, tlf. 2729 1045, gildeskatmester.esbjerg@gmail.com

2017/EJ 

Kalender